Translate

niedziela, 8 listopada 2015

Used to

Used to, czyli konstrukacja gramatyczna, której używamy by określić to, co zwykliśmy robić w przeszłości regularnie, ale już tego nie robimy. Często używam w tym przypadku, może nie do końca poprawnego słowa "zwykłam/zwykliśmy :

We used to wear nappies when we were small- Zwykliśmy nosić pieluszki, gdy byliśmy mali/Nosiliśmy pieluszki, gdy byliśmy mali.

We used to drink milk when we were small- Piliśmy mleko, gdy byliśmy mali.

Podczas tworzenia przeczeń czy też pytań, konstrukcja przyjmuje postać: didn't use to/did you use to (czyli zabieramy ze zwrotu końcówkę "d"):

We didn't use to play tennis when we were small- Nie graliśmy w tenisa, gdy byliśmy mali/Nie zwykliśmy grać w tenisa, gdy byliśmy mali.

Did you use to smoke when you were a teenager?- Czy paliłeś, gdy byłeś nastolatkiem?

"Used to" często przewija się w muzyce. I tak:

"Somebody that I used to know" (Gotye feat. Kimbra)- Ktoś, kogo znałem


"Stole the show" (Kygo feat. Parson James)- W refrenie słyszymy "We used to have it all"- Mieliśmy to wszystko.


Źródło: www.youtube.pl

What did you use to do when you were small? (Co zwykliście robić, gdy byliście mali?)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz