Translate

piątek, 17 czerwca 2016

Sophisticated vocabulary

Sophisticated (czyli wysublimowane/wyrafinowane) vocabulary (słownictwo), to takie które robi na kimś wrażenie. Nasz rozmówca od razu widzi, że ma do czynienia z człowiekiem, który zna angielski na całkiem dobrym poziomie. Jeżeli chcecie zaimponować znajomym z zagranicy, nauczycielowi czy też komisji egzaminacyjnej (np. na maturze), postarajcie się wpleść te oto zdania:

1. PRZEDSTAWIANIE WŁASNEJ OPINII:
(zamiast ciągłego "I think...")

- It seems to me that- wydaje mi się, że
- To my mind- według mnie
- Personally I believe- osobiście uważam
- As far as I am concerned- jeżeli chodzi o mnie
- In other words- innymi słowy

2. PODSUMOWANIE WYPOWIEDZI:

- Taking everything into account- biorąc wszystko pod uwagę...
- To sum up- podsumowując
- All things considered- biorąc wszystko pod uwagę
- All in all- w sumie
- As was previously stated- jak wcześniej stwierdziłam...

3. WTRĄCANIE:

- However- jednakże
- Nevertheless- niemniej jednak
- Generally- ogólnie
- On the whole- na ogół
- In particular- w szczególności

4. DODAWANIE ARGUMENTÓW:

- Firstly, secondly- po pierwsze/po drugie
- Furthermore- a co więcej
- Moreover- ponadto
- What is more- a co więcej
- To start with/to begin with- po pierwsze/zaczynając
- In addition- w dodatku
- Last but not least- ostatnie, ale nie mniej ważne
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz